Tension & Trauma Release Exercises (TRE®) är en naturlig metod som förlöser stress från kropp och nervsystem. Det är en enkel metod att lära och om du lägger in dessa övningar i din dagliga rutin öppnar det för en bättre livskvalité med mer balans och en större tolerans för vardagens påfrestningar.

När man börjat göra övningarna är det vanligt att sömnen blir mycket bättre, att man känner ett större lugn i kroppen  och har färre spänningar, mindre irritation, mer energi och ett jämnare humör.

TRE® är en serie kroppsövningar som utförs stående och liggande för att få igång kroppens inneboende förmåga att förlösa stress och trauman – gammalt som nytt.  Inga förkunskaper krävs och du får med dig en metod för självhjälp som du kan använda för att förlösa stress som uppkommer i livet.

Dr. David Bercelli har tagit fram den här metoden och han reser över världen och lär ut den. Se gärna: www.traumaprevention.com

Om man iakttar djur i naturen som är med om fara och sen undkommer den så ser man att när faran är över skakar djuret. Efter det går djuret tillbaka till det den gjorde innan. Stressen som utlöstes lämnade djuret när det skakade.

Vi människor har samma inneboende funktion och känner ofta en impuls att skaka efter att vi varit med om en farlig situation. Skillnaden mot djur är att vår mentala förmåga gör att vi brukar stoppa oss från att skaka. Vi kanske blir rädda för att vi inte förstår vad som händer eller att vi tycker det ser pinsamt ut eller av annan anledning. På så sätt blir stressen/traumat/spänningarna i kroppen inte förlösta och vi går vidare i livet med en förhöjd aktivering och stress i kroppen.

Med TRE® kommer vi åt kroppens inneboende förmåga att förlösa stress och trauma genom att skaka. Ofta sker detta utan att du får upp minnen från det som hänt då stressen eller traumat uppstod.

Här är en liten film om Trauma Release Exercise: TRE – A revoulutionary idea to feel better

Du kan lära TRE® genom en workshop eller genom att ta en privat session. Workshops annonserar jag via Facebook men skriv gärna och fråga om du inte hittar.

En privat TRE® session tar 1,5 timme första gången och sen 1 timme vid återkommande sessioner.

Jag kan varmt rekommendera att ta mer än en session för att få stöd i din process om du vill komma åt djupare spänningar och trauman.