Evenemang

TRE – Trauma Release Exercises – skaka dig fri!

Lördag 31 oktober 10.00-13.00

Tisdag 10 november 18.30-20.00

Lördag 14 november 10.00-13.00

Tisdag 24 november 18.30-20.00

Välkommen till fyra träffar för dig som vill lära dig TRE (eller repetera) och få stöd att förlösa ny och gammal stress i en mindre grupp. TRE – Tension and Trauma Release Exercises är en naturlig metod som förlöser stress från kropp och nervsystem. Det är en enkel metod att lära och om du lägger in dessa övningar i din dagliga rutin öppnar det för en bättre livskvalité med mer balans och en större tolerans för vardagens påfrestningar.

När man börjat göra övningarna är det vanligt att sömnen blir bättre, att man känner ett större lugn i kroppen och har färre spänningar, mindre irritation, mer energi och ett jämnare humör.

Lördag 31 oktober kl. 10.00-13.00. Under den första träffen kommer du att få en introduktion till TRE och hur du ska kunna använda tekniken hemma för att kunna förlösa stress i vardagen. Vi kommer att prata om hur gammal stress och trauman påverkar kroppen och nervsystemet.

14 november kl. 10.00-13.00. Den andra lördagen vi ses kommer vi att använda oss av interventioner (ex genom en hand på ett ställe som verkar blockerat) som ett stöd för kroppen att hitta djupare lager att förlösa. Du får också lära dig mer om kroppens sätt att hantera stress.

10 och 24 november kl. 18.30-20.00 De två tisdag kvällarna kommer inte att innehålla så mycket undervisning men det kommer att finns utrymme för frågor. Vi kommer också att skaka tillsammans och att dela om hur det går med våra processer.

Tekniken består i fysiska övningar för att trötta ut främst psoas muskeln och sedan låta kroppens naturliga skakningar förlösa spänningar. Det är bra med löst sittande kläder.

Lokal: Samadhi Meditationsstudio, Rosenbergsgatan 32A, Helsingborg. Källarplan.

Anmälan och frågor till Emma Dinmali Holmlund senast 27 oktober e-post: emmadinmali@gmail.com eller sms 0732-304022.

Kostnad: 1350 kr – swish på plats eller faktura. Broschyr som bl a visar övningarna ingår.

För den som tidigare lärt sig TRE och vill repetera och fördjupa så är kostnaden 1100 kr.

Hör av dig om du enbart vill lära dig tekniken eller redan lärt TRE och enbart vill gå den fördjupande delen så går det också bra.

Max 6 deltagare per tillfälle.

Emma är Certifierad TRE instruktör.